Disclaimer

ENGLISH VERSION

All information related to this website and its contents are owned by the author Denise van Dijk. No part may be copied, reused or reprinted without the express permission of the author. All works contained on this site are owned by the author. Similarities between the characters and real people are purely coincidental.

NEDERLANDSE VERSIE

Alle informatie met betrekking tot deze website en zijn inhoud zijn eigendom van de schrijfster Denise van Dijk. Geen enkel onderdeel mag gekopiëerd, hergebruikt of afgedrukt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijfster. Alle werken aanwezig op deze site zijn volledig eigendom van de schrijfster.
Enige overeenkomsten tussen de personages en bestaande personen zijn louter op toeval berust.

 

Advertisements